დღის ამბები კულინარია მსოფლიო საზოგადოება

რას შეიცავს ჩიფსები?

დღესდღეობით მეტნაკლებად ყველამ იცის, რომ ჩიფსები გარკვეულწილად შეიცაავს ისეთ ნივთიერებებს, რომელიც სახიფათოა ორგანიზმისთვის , თუმცა მაინც ხშირად მიირთმევენ  მოზარდები ამ პროდუქტს დღევანდელი სტატისტიკით რაც სამწუხაროდ შემდგომ ჯამრთელობაზე აისახება.

მაუწყებლის ინფორმაციით, გერმანულმა ორგანიზაციამ FOODWATCH- მა  აღნიშნული პროდუქცია გამოიკვლია, რის შედეგადაც დადგინდა, რომ ნაწარმი კიბოს გამომწვევ საშიშ ნივთიერებებს დიდი რაოდენობით შეიცავს.

“აღნიშნული საკვები მინერალური ზეთებითაა გაჯერებული, რაც ადამიანის ორგანიზმში გროვდება და გარკვეული დროის შემდეგ სხვადასხვა ორგანოებს აზიანებს, განსაკუთრებით რისკის ქვეშ ბავშვებიარიან,”_აცხადებენ ორგანიზაციაში.
დიდ ბრიტანეთში ჩიფსის მწარმოებელმა ერთ-ერთმა კომპანიამ განაცხადა, რომ მათ მიერ დამზადებულ ჩიფსებში იმდენად ცოტაა კარტოფილის შემცველობა, რომ ტექნიკური თვალსაზრისით სულაც არარის იგი კარტოფილის ჩიფსი. გარდა იმისა რომ გაურკვევლი ნედლეულის ჩიფსს ვიღებთ, საგანგაშოა მასში მავნე ნივთიერების შემცველობა.

ჯამრთელობისთვის ძალიან სახიფათო ნივთიერებას, პირდაპირ არ უმატებენ, არამედ იგი წარმოიქნებ დამუშავების პროცეში.
აკრილამიდი: ნივთიერება, რომელიც პირდაპირ იწვევს კიბოს. ნახშირწყლებიანი პროდუქტები შეიცავენ მას, რომელბიც მაღალ ტემპერატურაზე მზადდება. ცნობილია რომ ნერვულ სისტემას, და ონკოლოგების მონაცემებით მუცლის ღრუში სხვადასხვა მუტაციების და სიმსივნის მიზეზი ხდება.
გარდა იმისა, რომ ჩიფ­სე­ბი ცუდ გავ­ლე­ნას ახ­დენს კუ­ჭზე, გა­ირ­კვა, რომ მათ შე­იძ­ლე­ბა ბავ­შვის გო­ნებ­რი­ვი გან­ვი­თა­რე­ბა შე­ა­ფერ­ხონ.

კვლე­ვა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღეს 3-4 წლის ბავ­შვებ­მა, რომ­ლე­ბიც რე­გუ­ლა­რუ­ლად ჭამ­დნენ ჩიფ­სებს. რიგი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი ტეს­ტე­ბის შემ­დეგ, მკვლე­ვა­რებ­მა ზუს­ტად და­ად­გი­ნეს ჩიფ­სე­ბის ორ­გა­ნიზ­მზე გავ­ლე­ნის შე­დე­გე­ბი. დად­გინ­და, რომ ჩიფ­სე­ბის მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი ნელა ფიქ­რო­ბენ, მეხ­სი­ე­რე­ბის და ყუ­რა­დღე­ბის დარ­ღვე­ვა აღე­ნიშ­ნე­ბათ. მათ აღ­მო­აჩ­ნდათ კრე­ა­ტი­უ­ლო­ბის და ახა­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის ათ­ვი­სე­ბის პრობ­ლე­მა. ამას გარ­და, ჩიფ­სე­ბის მოყ­ვა­რუ­ლი ბავ­შვე­ბი ცუდი ქცე­ვე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ოდ­ნენ.

საქ­მე ის არის, რომ ჩიფ­სე­ბი შე­ი­ცავს აკ­რი­ლა­მიდს: ძლი­ერ მუ­ტა­გენს, რაც აფერ­ხებს ბავ­შვე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას. ამი­ტომ მკვლე­ვა­რე­ბი მშობ­ლებს ურ­ჩე­ვენ, რომ ოთხ წლამ­დე ბავ­შვებს ჩიფ­სე­ბი არ გა­ა­კა­რონ. ასე­ვე ჩიფ­სე­ბის მი­ღე­ბის­გან თავი უნდა შე­ი­კა­ვონ ორ­სულ­მა ქა­ლებ­მა, თუმცაღა არც მოზრდილი და ჯამრთელი ადამიანისთვის არის მისი მიღება მიზანშეწოლილი.

კომენტარები